การใช้งานวิทยุสื่อสาร อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วิทยุสื่อสาร

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ใช้งานวิทยุสื่อสาร เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อย่างแรกคือการอ่านข้อมูลจากคู่มือของเครื่องวิทยุของคุณ ก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริง โดยการใช้งานทั่วๆไป ที่มีรูปแบบและวิธีการคล้ายๆกัน มีดังนี้

  1. ในการส่งสัญญาณหรือพูด คุณต้องกดปุ่ม PTT และ ในการรับสัญญาณหรือฟังนั้น ไม่ต้องกดปุ่ม PTT ให้ปล่อยปุ่ม PTT ออกมา
  2. ในขณะที่ใช้งานวิทยุสื่อสาร ควรถือในแนวตั้ง และให้ไไมโครโฟนอยู่ห่างจากริมฝีปากประมาณ 1-2 นิ้ว
  3. การส่งสัญญาณ ให้กดปุ่ม PTT ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาที และค่อยพูดส่งสัญญาณออกไป

วิทยุสื่อสาร

การดูแลและรักษาสายอากาศ(เสาอากาศ)ของวิทยุสื่อสาร

  1. การใช้สายอากาศของวิทยุสื่อสาร ถ้าไม่มีปัญหาในการรับส่งสัญญาณอะไร ให้ใช้เสาที่มาพร้อมกับเครื่องวิทยุสื่อสารของรุ่นนั้นๆ หรือสายอากาศที่ได้รับรองเท่านั้น เพราะถ้าเป็นสายอากาศที่ไม่ได้การรับรอง หรือ ใช้สายอากาศที่ไม่ตรงของเครื่องนั้น อาจจะทำให้วิทยุสื่อสารเสียหายได้
  2. ห้ามจับสายอากาศในขณะที่ทำการสื่อสารอยู่ เพราะจะทำให้ส่งผลเสียต่อตัวสายอากาศ และอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้วิทยุสื่อสารใช้แบตเตอรี่มากกว่าที่จำเป็น

 

ความปลอดภัยในการใช้งานทั่วไป

การใช้วิทยุสื่อสารในขณะขับรถ

ควรที่จะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานวิทยุสื่อสารในพื้นที่นั้นๆ และให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนหรือสัญญาณ

เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ทุกอย่าง มีความไว่ต่อการรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งนั้น ถ้ามีการป้องกันไม่ดี หรือออกมาแบบมาไม่ดี อาจจะเกิดความเสียหายกับตัวเครื่องได้เหมือนกัน วิทยุสื่อสารก็เช่นเดียว เมื่อใช้งานแล้ว หรือ ตอนชาร์จแบตเตอรี่ ควรหลีกเลี่ยง เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณอีเล็ทรอนิกส์ไว้สักหน่อย เพื่อความปลอดภัย

ขอขอบคุณบทความจาก : https://amr.co.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *