ทางรอดปลูกพืชฤดูแล้ง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ทางรอดปลูกพืชฤดูแล้ง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ฤดูแล้ง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความกังวลใจให้เหล่าเกษตรกรเป็นอย่างมาก เป็นช่วงที่ขาดน้ำสำหรับการเกษตรกรรมพร้อมปัญหาต่างๆที่สร้างผลกระทบมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี โดยทางภาครัฐก็มีการแนะนำและวางแผนสำหรับการจัดการปัญหาภัยแล้งของชาวนาในพื้นที่ต่างๆ โดยจะเป็นการแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งทดแทนการปลูกข้าว เพื่อที่จะได้ช่วยลดปริมาณในการใช้น้ำ ผลผลิตโตเร็วและอายุในการเก็บเกี่ยวสั้น เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ในช่วงที่ชาวนาพักการปลูกข้าว พร้อมทั้งยังเป็นการลดความเสียหายจากแมลงศัตรูข้าวในช่วงฤดูแล้ง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อีกด้วย
เกษตรพอเพียง

สำหรับการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งนั้น ควรที่จะปลูกพืชที่กำลังเป็นที่ต้องการของท้องตลาด มีราคาดี และมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยพืชฤดูแล้งที่นิยมปลูกและได้ผลผลิตดีจากคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐ จะมีด้วยกัน 6 ชนิด คือ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วลิสง และถั่วเหลือง ซึ่งพืชแต่ละชนิดนั้นมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปลูกช่วงหน้าแล้ง ใช้ปริมาณน้ำในการเพาะปลูกน้อย อีกทั้งยังมีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้น อยู่ที่ประมาณ 90 – 120 วัน อีกทั้งยังพืชฤดูแล้งเหล่านี้ยังช่วยในการบำรุงหน้าดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวในรอบต่อไปอีกด้วย

เกษตรพอเพียง

การปลูกพืชฤดูแล้ง นอกจากข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วลิสงแล้ว ยังรวมไปถึงการปลูกสัปปะรด อ้อย และมันสำปะรัง ที่มีความแข็งแรงคงทน อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างยิ่ง โดยเกษตรกรจะต้องเตรียมตัวรับมือกับปัญหาฤดูแล้งตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงปลายเดือนเมษายนของปีถัดไป ซึ่งเรียกได้ว่าปัญหาภัยแล้งคือสิ่งที่เกษตรกรทุกคนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่ก็สามารถที่จะหาทางออกในการปลูกพืชฤดูแล้งทดแทน ที่จะช่วยสร้างรายได้และอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นควรรู้จักศึกษาและปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการปลูกพืชฤดูแล้งอยู่เสมอ เพื่อที่จะทำให้เราพร้อมและเตรียมรับมือกับปัญหานี้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ยังสามารถปลูกไม้ยืนต้น บริเวณขอบแปลง หรือ ตามแนวรั้ว หัวไร่ปลายนา เพื่อนำไม้ยืนต้นมาใช้ประโยชน์ หรือ ขายเป็นเงินก้อนได้ในอนาคต สำหรับไม้ยืนต้นที่นิยมปลูก ได้แก่ ยูคาลิปตัส กระถินเทพา กระถินยักษ์ ต้นกระดาษ เป็นต้น ตามที่ปัจจุบันมีการสร้างโรงไฟฟ้า ชีวมวล เป็นจำนวนมาก ทำให้มีความต้องการ ชีวมวล เพื่อไปทำเป็นเชื้อเพลิง โดยไม้ยืนต้น โตไวดังกล่าว ถือเป็นตัวเลือก อันดับแรกๆ ที่โรงไฟฟ้า จะเลือกซื้อ เนื่องจากให้ความร้อนได้ดี นั่นเอง

ขอบคุณที่มาข้อมูล https://www.kasetpopeng.com/category/เกษตรพอเพียง/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *